Aktivity

Zajímavé přednášky na aktuální témata:

1. Kde se v našem manželství nacházíme 9. listopadu 2016
2. Rozdíly mezi mužem a ženou 16. listopadu 2016
3. I láska roste 23. listopadu 2016
4. Pět jazyků lásky 30. listopadu 2016
5. Komunikace a řešení konfliktu 7. prosince 2016
6. Oprava našich vztahů a odpuštění 14. prosince 2016
7. Intimita a sexualita 4. ledna 2017
8. Objevení radosti v našem páru
Odkud to vše pochází?
11. ledna 2017 (40 min.)
11. ledna 2017 (40 min.)

 

 

 

Toto jsou naše aktivity, které připravujeme. Je mezi jinými i pořádání přednášek, setkání a diskuzí na zajímavá témata. Přijďte se na nás podívat. Sdílet své názory, vyslechnout si jiné a seznámit se se zajímavými lidmi. Máme mezinárodní základnu a díky tomu můžeme sdílet názory s různým historickým i kulturním pozadím. Navzájem se můžeme obohatit a přinést nová pochopení. Možná budete mít zajímavé nápady na ostatní aktivity, na pomoc potřebným, společné cesty na zajímavá místa a podobně. Jste vítáni a v průběhu našich akcí bude jistě k dispozici i malé občerstvení.

Společnost ve které žijeme se mění, jak tomu můžeme přispět my? Jak můžeme sami sebe naše rodiny a společnost pozitivně ovlivnit? Záleží vám na tom. Pojďme hledat to co nám je společné a jak si můžeme navzájem pomoci. Řešení je zřejmě více, při jejich hledání se měníme a uvědomujeme si jak jsme navzájem propojení. Žijeme v době, kdy se střetává západní a východní myšlení a je tedy jasné že očekáváme co z toho vzejde. My nebo naše děti budou zřejmě svědky přerodu naší civilizace. Bude to přerod nebo zánik? A jak to ovlivníme?

Oblastí je mnoho: politika, ekonomika, filozofie, náboženství, kultura, průmysl, sport, školství, medicína – vytvořili jsme civilizaci stojící na mnoho sloupech existence. Změna a nové impulsy budou zřejmě potřeba v každém z nich. Civilizace se měnila a mění do dnes. Jakým směrem ale vyrazí nyní?